Statie de extractie, prelucrare si transport de balast si agregate de balastiera
servicii
despre noi produse contact

SC ALL TIN SRL înfinţată în anul 2005, este o societate având domeniul de activitate extracţia, prelucrarea si transportul agregatelor.
Lucrarile de exploatare şi verificare a balastului presupun:
1.extracţia
2. transportul între punctele de extracţie şi staţia de sortare
3. prelucrarea şi expediţia agregatelor

Volumul de balast natural obţinut, va fi prelucrat în procesul de spălare – sortare pe sorturile naturale şi valorificarea lor pe piaţa de profil.
SC ALL TIN SRL are în dotare două instalaţii de prelucrare: concasor cu fălci, bandă eliminatoare retur, colector nisip, 4 eliminatoare de apă, separator agregate.

pietris
piatra concasata
balast